administracji.png

Usługi Positive Assistance skierowane do odbiorców administracji publicznej cechuje wysoki nacisk na optymalizację kosztów przez nich pochłanianych, dlatego też zwróciliśmy uwagę na jakość i ceny urządzeń, oprogramowania jakie stosuje się w samorządach terytorialnych. Niezbędne usługi telekomunikacyjne (usługi głosowe i dostęp do zasobów internetu) stanowiły duży problem ze względu na trudność w przesyle ich w wymagających wielkościach (niedostosowane media transmisyjne) oraz pochłaniały duże koszta finansowe.

My jako ogólnopolski operator telekomunikacyjny stworzyliśmy produkty, które znacząco wpłyną na komfort w korzystaniu z usług, niezależnie od zapotrzebowania i konfiguracji. Do tego uprościliśmy proces wdrożenia usługi jak i zoptymalizowaliśmy koszta instalacyjne.

Dzięki zastosowaniu usługi transmisji danych istnieje możliwość połączenia odległych terytorialnie sieci, co ułatwi zarządzanie pasmem oraz usługami głosowymi,

Korzyści

Możliwość uruchomienia miejskiej sieci bezprzewodowej systemy HotSpot

Uruchomienie cyfrowej telefonii VoIP

Wdrożenie scentralizowanych systemów informatycznych działających w ramach sieci

Uruchomienie miejskiego monitoringu wizyjnego IP

Infolinia oraz obsługa zgłoszeń

Zgłoszenia - Infolinia & mail - zgloszenia@positvie24.pl

Aktualności

Modernizacja Sieci Komputerowej

Positive Assistance w ramach w spółpracy z 255 warszawską szkołą podstawową, wygrał...

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

W ramach zawartej umowy z Urzędem Gminy w Jaktorowie na realizacje projektu: ...

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Zielonce

Od drugiej połowy sierpnia 2014r rozpoczeliśmy projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu...

System wykrywania i sygnalizacji pożaru dla CIS - GUS

Zakończyliśmy prace nad budową systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz instalacji gaszenia...

Kompleksowa obsługa IT dla Oświaty w Zielonce

 Z przyjemnością informuje iż od 1 stycznia 2015 roku na podstawie zawartej...