Obsługa techniczna NZOZ i SPZOZ

medicalcare

Mając na uwadze zdobytę wieloletnie doświadczenie naszej firmy w świadczeniu kompleksowych usług IT dla jednostek ochrony zdrowia wybór zakresu możliwych do świadczenia usług przez firmę Positive Assistance w obszarze IT zależy od potrzeb Klienta. W pełni skupiamy się na wstępinej analizie potrzeb placówki celem opracowania jak najbardziej korzystnych rozwiązań technologicznych.

W ramach naszych usług zapewniamy:

 • Globalna optymalizacja kosztów IT w jednostce.
 • Dostosowanie wydatków na IT do planowanych celów i osiąganych efektów.
 • Niższe koszty utrzymania kompetencji IT w jednostce.
 • Mniej problemów związanych z niedostępnością wewnętrznych specjalistów,
 • Wyższy stopień niezawodności środowiska IT,
 • Usprawnienie procesu obsługi zgłoszeń,
 • Koncentracja jednostki i jej pracowników na podstawowych obowiązkach,
 • Zdobycie w krótkim czasie dostępu do wiedzy i grupy doświadczonych konsultantów.
 • Transfer doświadczeń i pomysłów, efektywne, wynikające z wieloletniego doświadczenia firmy outsourcingowej, wykorzystanie możliwości oraz optymalne skonfigurowanie systemów informatycznych zakupionych przez jednostkę,
 • Wsparcie w procesie dostosowywania środowiska IT jednostki do zmian zachodzących wewnątrz jednostki, min. zwiększanie bezpieczeństwa, zmiany organizacyjne, przekształcenia, sprawozdawczość itp.
 • Wsparcie w procesie dostosowywania środowiska IT jednostki do zmian zachodzących w otoczeniu jednostki, min.:
  • budowa centralnych systemów informatycznych w ramach platform P1 i P2,
  • realizacja przez władze województwa regionalnych projektów informatycznych w ochronie zdrowia,
  • dostosowanie posiadanego środowiska IT oraz organizacji pracy do zmieniającego się prawa min Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. art. 24 ust. 1a u.p.p. o systemie informacji w ochronie zdrowia, wprowadzającej od dnia 1 sierpnia 2014 r. obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej" i przystosowanie do procesu generowania i wymiany z innymi ośrodkami elektronicznej dokumentacji medycznej itp.
 • Redukcja czasu Zarządu jednostki poświęconego na rozwiązywanie zagadnień informatycznych, konfliktów Użytkownik - Dział Informatyki - (w niektórych przypadkach Dyrekcja/Zarząd) - firma wdrażająca system - Producent Systemu - koncentracja na bieżącej działalności medycznej jednostki,
 • Precyzyjne zdefiniowanie odpowiedzialności za prawidłowe działanie poszczególnych obszarów IT,. Uproszczenie zasad obsługi zgłoszeń - jeden punkt zgłoszeń tzw. HelpDesk.
 • Redukcja czasu obsługi zgłoszenia oraz redukcja ilości zgłoszeń kierowanych do producentów systemów. 
 • Uproszczenie komunikacji i wsparcie w negocjacjach z wieloma producentami/dostawcami usług IT - jeden reprezentant występujący z natury rzeczy zawsze po Stronie jednostki.

Infolinia oraz obsługa zgłoszeń

Zgłoszenia - Infolinia & mail - zgloszenia@positvie24.pl

Aktualności

Modernizacja Sieci Komputerowej

Positive Assistance w ramach w spółpracy z 255 warszawską szkołą podstawową, wygrał...

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

W ramach zawartej umowy z Urzędem Gminy w Jaktorowie na realizacje projektu: ...

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Zielonce

Od drugiej połowy sierpnia 2014r rozpoczeliśmy projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu...

System wykrywania i sygnalizacji pożaru dla CIS - GUS

Zakończyliśmy prace nad budową systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz instalacji gaszenia...

Kompleksowa obsługa IT dla Oświaty w Zielonce

 Z przyjemnością informuje iż od 1 stycznia 2015 roku na podstawie zawartej...