business.png

Consulting IT

"Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, to nie możesz tym zarządzać”

W dzisiejszym świecie biznesu maksyma ta nabiera szczególnego znaczenia.

 
Podejmowanie decyzji coraz silniej opiera się na dostępie do informacji. Do podejmowania trafnych decyzji potrzeba informacji o niespotykanej dotąd jakości.
  
W dzisiejszym otoczeniu biznesowym trudno sobie wyobrazić, aby funkcje systemu informacyjnego zarządzania były realizowane z ołówkiem i kartką papieru.
Pojawiła się zatem konieczność jego powiązania z systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie, poprzedzona skutecznym procesem jego doboru i dostawcy usług towarzyszących. 

Decydujące znaczenie w doborze systemu informatycznego i jego dostawcy mają indywidualne potrzeby informacyjne każdego przedsiębiorstwa.
 
Dobór systemów informatycznych i ich dostawców musi być każdorazowo dostosowany do specyfiki danej organizacji i problemów, jakie muszą zostać rozwiązane.
 
Należy pamiętać, że sam system nie przyniesie spodziewanych korzyści, jeżeli jego wdrożeniu nie będą towarzyszyły zmiany organizacyjne, a system nie zostanie prawidłowo zaimplementowany i we właściwy sposób użytkowany.
 
W oparciu o te praktyczne problemy oferujemy swoim klientom pomoc w całym procesie przygotowania projektu, począwszy od mapowania procesów businessowych, aż po przeprowadzenie audytu, nadzoru nad wdrożeniem.
 

Oferujemy pięć podstawowych modeli pomocy:

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z nasza oferta pomocy.

  

Zalety usług konsultingowych świadczonych, przez konsultantów Positive Telekom, w Państwa organizacji są następujące:

Całkowita niezależność: Konsultant nie pozostaje w relacjach towarzyskich z Państwa pracownikami i widzi rzeczy takimi jakimi są, ma świeże spojrzenie na aktualną sytuację w obszarze jego pracy oraz działa całkowicie w interesie Klienta

Rzetelność i dokładność działania: Nasz konsultant nie rozprasza się na tematy niezwiązane z jego zadaniem lecz działa zgodnie z opracowanym planem, mając na celu wykonanie wszystkich zaplanowanych w nim działań w założonym czasie, jest dociekliwy ponieważ na co dzień nie ma bezpośredniej styczności z Państwa sytuacją.

Pełna poufność: końcowe wyniki są podawane do wiadomości wyłącznie kierownictwu organizacji, a dalej rozpowszechniane według Państwa uznania.

Profesjonalne udokumentowanie: otrzymują Państwo pełną, zgodną z wymaganiami standardów oraz najlepszą konsultingową praktyką dokumentację obejmującą: programy, plany i raporty z działań wraz z kartami korygujących sugestii.

Wartość dodana w formie bieżącego doradztwa: ze względu na duże doświadczenie naszych konsultantów, nie tylko w audytowaniu, ale również we wdrażaniu systemów zarządzania, oprócz profesjonalnego wykonania powierzonych im zadań otrzymują Państwo doradztwo w zakresie usuwania niezgodności ujawnionych podczas analizy wewnętrznej, co jest niezwykle istotne i odróżnia naszą usługę od wykonywanych przez niezależne jednostki certyfikujące, które z założenia, mają zakaz udzielania Państwu doradztwa w zakresie sposobu usunięcia stwierdzonych niezgodności.

Infolinia oraz obsługa zgłoszeń

Zgłoszenia - Infolinia & mail - zgloszenia@positvie24.pl

Aktualności

Modernizacja Sieci Komputerowej

Positive Assistance w ramach w spółpracy z 255 warszawską szkołą podstawową, wygrał...

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

W ramach zawartej umowy z Urzędem Gminy w Jaktorowie na realizacje projektu: ...

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Zielonce

Od drugiej połowy sierpnia 2014r rozpoczeliśmy projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu...

System wykrywania i sygnalizacji pożaru dla CIS - GUS

Zakończyliśmy prace nad budową systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz instalacji gaszenia...

Kompleksowa obsługa IT dla Oświaty w Zielonce

 Z przyjemnością informuje iż od 1 stycznia 2015 roku na podstawie zawartej...