Outsourcing Programistów

Świadczymy usługi outsourcingu programistów i konsultantów do projektu Klienta. Outsourcing obejmuje pracę naszych specjalistów na rzecz klientów w modelu współpracy „Time & Material”. W modelu tym specjalista Positive Assistance
zostaje oddelegowany do pracy na rzecz klienta korzystającego z usługi. Specjalista zarządzany jest przez Klienta, a jego
praca rozliczana jest na podstawie ilości wykorzystanych roboczogodzin


Zasada współpracy Positive Assistance z klientami opiera się na realizacji usług wykonywanych przez specjalistów
Positive Assistance w ramach podpisanej umowy. 

Technologie:


Rodzina


Technologia

Aplikacje desktopowe

.NET, Java, C, C++, Objective C.


Aplikacje webowe

  • po stronie serwera: PHP, Perl, Java Servlets, JSP, ASP .NET, Ruby, Python.
  • po stronie klienta: HTML5, JavaScript, jQuery, Ajax, Flash/FLEX/ActionScript.


Aplikacje mobilne


iOS (iPhone/iPad/iPod Touch), Android, Windows Phone 8


Raportowanie i analizay


BI, OLAP, Data Warehouses, MS Reporting Services, Crystal Reports, Comarch OCEAN GenRap.


Systemy operacyjne


Windows, Linux, Mac OS.


Bazy danych

MS SQL Server, Oracle, DB2, PostgreSQL, MySQL. 

 

 

 

Infolinia oraz obsługa zgłoszeń

Zgłoszenia - Infolinia & mail - zgloszenia@positvie24.pl

Aktualności

Modernizacja Sieci Komputerowej

Positive Assistance w ramach w spółpracy z 255 warszawską szkołą podstawową, wygrał...

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

W ramach zawartej umowy z Urzędem Gminy w Jaktorowie na realizacje projektu: ...

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Zielonce

Od drugiej połowy sierpnia 2014r rozpoczeliśmy projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu...

System wykrywania i sygnalizacji pożaru dla CIS - GUS

Zakończyliśmy prace nad budową systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz instalacji gaszenia...

Kompleksowa obsługa IT dla Oświaty w Zielonce

 Z przyjemnością informuje iż od 1 stycznia 2015 roku na podstawie zawartej...