Systemy korporacyjne

ERP
Zarządzanie i planowanie
Jak ważne dla prężnie rozwijającego się przedsiębiorstwa jest pełna i skuteczna ścieżka wymiany informacji wewnątrz jak i na zewnątrz firmy.  
Nasza firma oferuje wsparcie dla systemów przetwarzających duże pokłady danych.
Positive Assistance jako dostawca rozwiązań dedykowanych oferuje kompleksowe zapoznanie się z profilem przedsiębiorstwa, opracowanie dokumentacji technicznej oprogramowania, wytworzenie, testowanie, utrzymanie jak i prace administracyjne celem dbałości o dostarczony produkt Klientowi.
To co wyróżnia nas na rynku to pełna odpowiedzialność, gwarancja jakości w oparciu o stosowne umowy w tym Service Level Agreement (SLA) jak również kadra programistów doświdczonych w produkcji oprogramowania.
Systemy
Zarządzanie relacjami z Klientem
Świat biznesu  w ogromnej części oparty jest na relacjach. Istnieją one na wszystkich poziomach, za równo wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.
Relacje zewnętrzne firm są szczególnie istotne, ponieważ to one przyczyniają się do ich dynamicznego rozwoju.
W ostatnich latach zaczęto przywiązywać coraz większą wagę do budowania i zarządzania relacjami z Klientem.
Positive Assistance, wychodząc naprzeciw potrzebom biznesu, oferuje rozwiązania dedykowane klasy Customer Relationship Managment (CRM).
Tworzone przez nas systemy zarządzania relacjami z Klientami w pełni usprawniają prace działów sprzedażowych, marketingowych oraz analitycznych. Gromadzone w systemie CRM dane są kluczowe w planowaniu strategii każdej nowoczesnej organizacji.
opensource
Rozwiązania Open Source dla sektora MŚP
Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw swoją charakterystyką i zakresem dystrybucji usług i produktów mogą polegać na rozwiązaniach typu open source. Open Source to oprogramowanie, które jest udostępniane wraz z kodem źródłowym nie podlegającym patentom i nie chronionym odpłatnymi licencjami producentów. Umożliwia to dowolną modyfikację oprogramowania w zależności od potrzeb.
Oprogramowanie Open Source daje możliwość ingerowania w kod programu i jego modyfikacji co w przypadku oprogramowanie zamkniętego jest niemożliwe.
Positive Assistance specjalizuje się we wdrożeniu, parametryzacji i rozbudowie takich systemów jak: SugarCRM, EPESI, VtigerCRM, mantisBT, OTRS, RADMINE, openbravo, nuxeo.
Oferujemy kompleksowe wdrożenie oprogramowania, szkolenia pracowników z zakresu jego obsługi, wsparcie techniczne i doradztwo, aktualizację wdrożonego rozwiązania, opracowanie dokumentacji i instrukcji oprogramowania.

Infolinia oraz obsługa zgłoszeń

Zgłoszenia - Infolinia & mail - zgloszenia@positvie24.pl

Aktualności

Modernizacja Sieci Komputerowej

Positive Assistance w ramach w spółpracy z 255 warszawską szkołą podstawową, wygrał...

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

W ramach zawartej umowy z Urzędem Gminy w Jaktorowie na realizacje projektu: ...

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Zielonce

Od drugiej połowy sierpnia 2014r rozpoczeliśmy projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu...

System wykrywania i sygnalizacji pożaru dla CIS - GUS

Zakończyliśmy prace nad budową systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz instalacji gaszenia...

Kompleksowa obsługa IT dla Oświaty w Zielonce

 Z przyjemnością informuje iż od 1 stycznia 2015 roku na podstawie zawartej...