business.png

Nadzór nad wdrożeniem

Podpisanie umowy z dostawcą rozwiązania informatycznego jest tylko niezbędnym warunkiem i początkiem procesu doskonalenia organizacji w zakresie systemu informacyjnego.

Końcowy sukces w tym zakresie zależy od wielu czynników, spośród których wymienić należy: poziom przygotowania, kompetencji, zaangażowania oraz adaptacji do zmian Zarządu i pracowników przedsiębiorstwa oraz skuteczność konsultantów dostawcy w realizacji celów przedsięwzięcia.

Częstym problemem we wdrażaniu systemu informatycznego jest niedochowanie części lub wszystkich wymienionych czynników, stąd powierzanie przez Zarządy przedsiębiorstw, roli audytora przedsięwzięcia, firmom zewnętrznym.  


Cel:

Osiągnięcie celów przedsięwzięcia w określonym budżecie, czasie i przy określonych wymaganiach oraz zasobach zarówno przez przedsiębiorstwo, jak i dostawcę, gdzie konsultant Positive Telekom audytuje i doradza członkom zespołu projektowego przedsiębiorstwa oraz dostawcy, sposób realizacji prac i rozwiązań merytorycznych.


 Realizacja celu obejmuje m.in.:

przygotowanie, wraz z zespołem projektowym przedsiębiorstwa i we współpracy z dostawcą, organizacji projektu, 

Wsparcie w przygotowaniu, weryfikacji i ocenie dokumentu inicjującego projekt (dokumentu analizy przedwdrożeniowej), zgodnie z umową z dostawcą,

Bieżący nadzór nad realizacją projektu poprzez udział w pracach Komitetu Sterującego,

Wsparcie w opracowywaniu optymalnych sposobów wdrożenia systemu informatycznego oraz procedur organizacyjnych wymaganych do jego wdrożenia i użytkowania,

Doradzanie i opiniowanie rozwiązań w sytuacjach konfliktowych

Przewidywanie i unikanie potencjalnych zagrożeń wynikających z procesu wdrożeniowego oraz bieżące informowanie Zarządu przedsiębiorstwa w tego typu przypadkach.


Osiągnięcie celów przedsięwzięcia przez przedsiębiorstwo w określonym budżecie i czasie, przy założonym zaangażowaniu zasobów oraz określonych wymaganiach funkcjonalnych wobec systemu, a dalej podniesienie jakości wykonanych prac zarówno w zakresie wdrażanego rozwiązania informatycznego, jak i zmian organizacyjnych.
Udział doradcy zapewnia dostawcy lepsze rozumienie biznesu przedsiębiorstwa, a przedsiębiorstwu – lepsze rozumienie wymagań dostawcy.

Infolinia oraz obsługa zgłoszeń

Zgłoszenia - Infolinia & mail - zgloszenia@positvie24.pl

Aktualności

Modernizacja Sieci Komputerowej

Positive Assistance w ramach w spółpracy z 255 warszawską szkołą podstawową, wygrał...

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

W ramach zawartej umowy z Urzędem Gminy w Jaktorowie na realizacje projektu: ...

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Zielonce

Od drugiej połowy sierpnia 2014r rozpoczeliśmy projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu...

System wykrywania i sygnalizacji pożaru dla CIS - GUS

Zakończyliśmy prace nad budową systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz instalacji gaszenia...

Kompleksowa obsługa IT dla Oświaty w Zielonce

 Z przyjemnością informuje iż od 1 stycznia 2015 roku na podstawie zawartej...