business.png

Weryfikacja umów

Dokumentem warunkującym współpracę z dostawcą systemu i usług towarzyszących, często liczoną w lata, jest umowa na dostawę oprogramowania, usług towarzyszących i/lub platformy sprzętowej oraz usług serwisowych.

Dobra umowa, gwarantuje bezpieczeństwo przedsiębiorstwa, możliwości dalszego rozwoju i współpracy oraz sukces końcowy przedsięwzięcia.

Zła umowa, to często strata finansowa, obniżenie efektywności działań, wzrost kosztów operacyjnych, utrata dobrego wizerunku firmy wobec kontrahentów - jednym słowem poważna przeszkoda w realizacji planów rozwojowych przedsiębiorstwa, a często również znaczący regres w jego funkcjonowaniu.


 Cel:

Opracowanie projektu umowy z dostawcą na dostawę oprogramowania, usług towarzyszących i/lub platformy sprzętowej, uwzględniającego wszystkie wymogi bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i zapewniającego osiągnięcie celów przedsięwzięcia przy zakładanym budżecie, czasie, zasobach i wymaganiach. 


 Nasze podejście:

 Realizacja celu obejmuje m.in.:

Analizę i ocenę zapisów merytorycznych umowy w następujących obszarach: warunki licencjonowania, warunki wdrożenia, warunki serwisowania, warunki dostawy i serwisowania platformy sprzętowej,

Analizę i ocenę warunków prawnych umowy,

Opracowanie raportu dla Zarządu przedsiębiorstwa zawierającego w szczególności rekomendację koncepcji biznesowej umowy oraz rekomendacje zmian warunków umowy i konkretnych zapisów, niekorzystnych dla przedsiębiorstwa.


Klient otrzymuje opracowanie przez prawników oraz konsultantów projektu umowy z dostawcą rozwiązania i usług towarzyszących, gwarantującej i zabezpieczającej prawa przedsiębiorstwa.

Projekt umowy ma również umożliwić realizację zakładanych celów przedsięwzięcia przy określonym budżecie, czasie, zasobach oraz wymaganiach.

Infolinia oraz obsługa zgłoszeń

Zgłoszenia - Infolinia & mail - zgloszenia@positvie24.pl

Aktualności

Modernizacja Sieci Komputerowej

Positive Assistance w ramach w spółpracy z 255 warszawską szkołą podstawową, wygrał...

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

W ramach zawartej umowy z Urzędem Gminy w Jaktorowie na realizacje projektu: ...

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Zielonce

Od drugiej połowy sierpnia 2014r rozpoczeliśmy projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu...

System wykrywania i sygnalizacji pożaru dla CIS - GUS

Zakończyliśmy prace nad budową systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz instalacji gaszenia...

Kompleksowa obsługa IT dla Oświaty w Zielonce

 Z przyjemnością informuje iż od 1 stycznia 2015 roku na podstawie zawartej...