business.png

Wsparcie w negocjacjach

Podstawą przystąpienia do negocjacji ostatecznych warunków współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a dostawcą rozwiązania informatycznego i usług towarzyszących, jest projekt umowy.

W trakcie negocjacji warunków umowy dochodzi do zmiany jej zapisów, wprowadzania dodatkowych warunków, zawężania lub rozszerzania zakresu współpracy, wyjaśniania wątpliwości terminologicznych i merytorycznych, itd.

Zachodzi zatem konieczność bezpośredniego wsparcia Zarządu przedsiębiorstwa w utrzymaniu bezpieczeństwa organizacji we współpracy z dostawcą, zagwarantowaniu realizacji celów przedsięwzięcia oraz wynegocjowaniu najkorzystniejszych warunków handlowych.


Cel:

Podpisanie umowy z dostawcą na dostawę oprogramowania, usług wdrożeniowych oraz serwisowych i/lub dostawę platformy sprzętowej oraz usług serwisowych, przy wsparciu Positive Telekom. Umowa ma gwarantować najwyższe bezpieczeństwo przedsiębiorstwa, wysoką jakość współpracy i realizację celów przedsięwzięcia przy określonym budżecie, czasie, zasobach, a także wymaganiach oraz korzystne warunki nabycia rozwiązania. 


Realizacja celu obejmuje m.in.:

negocjacje zapisów umowy z dostawcą, mające doprowadzić do ustalenia ostatecznej treści umowy, chroniącej i zabezpieczającej prawa przedsiębiorstwa oraz gwarantującej osiągnięcie celów przedsięwzięcia,

negocjacje warunków handlowych, mające doprowadzić do ustalenia ostatecznej ceny warunków nabycia systemu informatycznego oraz usług towarzyszących i/lub platformy sprzętowej oraz usług serwisowych.


Klient otrzymuje podpisanie umowy na nabycie systemu informatycznego oraz usług towarzyszących i/lub platformy sprzętowej oraz usług serwisowych gwarantującej bezpieczeństwo przedsiębiorstwu we współpracy z dostawcą, wysoką jakość świadczonych usług, realizację celów przedsiębiorstwa oraz korzystną cenę i warunki nabycia rozwiązania.

Infolinia oraz obsługa zgłoszeń

Zgłoszenia - Infolinia & mail - zgloszenia@positvie24.pl

Aktualności

Modernizacja Sieci Komputerowej

Positive Assistance w ramach w spółpracy z 255 warszawską szkołą podstawową, wygrał...

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

W ramach zawartej umowy z Urzędem Gminy w Jaktorowie na realizacje projektu: ...

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Zielonce

Od drugiej połowy sierpnia 2014r rozpoczeliśmy projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu...

System wykrywania i sygnalizacji pożaru dla CIS - GUS

Zakończyliśmy prace nad budową systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz instalacji gaszenia...

Kompleksowa obsługa IT dla Oświaty w Zielonce

 Z przyjemnością informuje iż od 1 stycznia 2015 roku na podstawie zawartej...