business.png

Wybór systemu

Wybór systemu informatycznego to jedna z najważniejszych decyzji w każdym przedsiębiorstwie, mająca wymiar strategiczny.

Oprócz stosunkowo wysokich nakładów na jego pozyskanie, ma ona bezpośredni wpływ na zmianę efektywności działania organizacji w praktycznie wszystkich obszarach jej funkcjonowania w kilku, a czasami kilkunastu następnych, latach.

Trafna decyzja to uzyskanie dodatkowej przewagi konkurencyjnej, wynikającej z lepszej kontroli procesów wewnętrznych i zewnętrznych, lepszej jakości informacji zarządczej oraz usprawniania sposobu działania organizacji.


Nasze podejście do usługi:

Realizacja celu obejmuje m.in. identyfikację i analizę strategii biznesowej przedsiębiorstwa,

Mapowanie procesów biznesowych (tworzenie map procesów biznesowych) stanu „JEST” i analizę działalności operacyjnej przedsiębiorstwa oraz stanu „BĘDZIE” z wykorzystaniem systemu informatycznego, tzw. optymalizowanie procesów biznesowych (opcjonalnie),

Kliknij, aby powiększyć

Ustalenie wymagań funkcjonalnych i technicznych wobec systemu informatycznego z wykorzystaniem map procesów biznesowych (opcjonalnie) lub listy funkcji realizowanych przez standardowe systemy informatyczne, tj. ustalenie odpowiedzi na pytanie, „co system ma robić?”,

Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć

Ustalenie kryteriów oceny i wyboru systemu informatycznego oraz dostawcy usług towarzyszących,

Ustalenie listy i klasyfikacji systemów wspomagających zarządzanie spełniających oczekiwania funkcjonalne i techniczne przedsiębiorstwa, tzw. krótkiej listy systemów.


Klient otrzyma od nas odpowiedź na pytanie „który system informatyczny najlepiej spełnia potrzeby informacyjne przedsiębiorstwa i dlaczego?”, poprzez zastosowanie światowego standardu w wyborze systemów informatycznych oraz dostęp do danych o ich możliwościach funkcjonalnych i technicznych.

Infolinia oraz obsługa zgłoszeń

Zgłoszenia - Infolinia & mail - zgloszenia@positvie24.pl

Aktualności

Modernizacja Sieci Komputerowej

Positive Assistance w ramach w spółpracy z 255 warszawską szkołą podstawową, wygrał...

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

W ramach zawartej umowy z Urzędem Gminy w Jaktorowie na realizacje projektu: ...

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Zielonce

Od drugiej połowy sierpnia 2014r rozpoczeliśmy projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu...

System wykrywania i sygnalizacji pożaru dla CIS - GUS

Zakończyliśmy prace nad budową systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz instalacji gaszenia...

Kompleksowa obsługa IT dla Oświaty w Zielonce

 Z przyjemnością informuje iż od 1 stycznia 2015 roku na podstawie zawartej...