o_firmie.png

Misja przedsiębiorstwa

Wprowadzanie kompleksowych usług wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem jest doskonałą okazją do uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Jest to możliwe dzięki gwarancji znacznych oszczędności czasowych i pieniężnych, poprzez automatyzację procesów biznesowych.

W działalności przedsiębiorstw istnieje wiele procesów (oprócz związanych z zarządzaniem), które można usprawnić. My je diagnozujemy.

Wierzymy, że prezentowane przez nas innowacyjne podejście w zakresie rozwiązań IT jest najlepszym sposobem na sprostanie wyzwaniom stawianym przez dynamicznie zmieniające się otoczenie.

W naszej działalności kluczowe znaczenie mają: człowiek , wiedza oraz technologia.

Wierzymy, że te trzy czynniki warunkują naszą pozycję na rynku, a my swoją pracą także wpływamy na ich rozwój.

Wyróżnia nas:  

         
  • szybkie reagowanie na zmiany potrzeb biznesowych odbiorców usług;
  •     
  • stały wzrost poziomu jakości obsługi klienta;
  • utrzymanie i doskonalenie infrastruktury technicznej służącej do realizacji usług;

Podejmowane przez firmę działania służą zapewnieniu bezpieczeństwa i rozwoju Klienta w zakresie automatyzacji procesów biznesowych poprzez zastosowanie najnowszych technologi.

Infolinia oraz obsługa zgłoszeń

Zgłoszenia - Infolinia & mail - zgloszenia@positvie24.pl

Aktualności

Modernizacja Sieci Komputerowej

Positive Assistance w ramach w spółpracy z 255 warszawską szkołą podstawową, wygrał...

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

W ramach zawartej umowy z Urzędem Gminy w Jaktorowie na realizacje projektu: ...

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Zielonce

Od drugiej połowy sierpnia 2014r rozpoczeliśmy projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu...

System wykrywania i sygnalizacji pożaru dla CIS - GUS

Zakończyliśmy prace nad budową systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz instalacji gaszenia...

Kompleksowa obsługa IT dla Oświaty w Zielonce

 Z przyjemnością informuje iż od 1 stycznia 2015 roku na podstawie zawartej...