Rozwód z orzeczeniem o winie – konsekwencje decyzji

Sąd ma obowiązek ustalenia, czy jeden z małżonków jest winny rozkładowi pożycia małżeńskiego. Są 3 możliwości orzeczenia przez sąd:

  • winę ponosi jeden z małżonków
  • winę ponoszą oboje małżonków
  • żadne z małżonków nie ponosi winy.

Decyzja sądu w tej kwestii jest kluczowa do dalszych postępowań orzekaniu takich kwestii jak na przykład alimenty. Stąd często spotykamy się z walką o uznanie drugiej strony za winną.

 

Najczęstsze przyczyny rozwodu, mogące stanowić o winie:

  • Zdrada małżeńska
  • Alkoholizm
  • Odmowa współżycia
  • Odejście małżonka
  • Brak pomocy
  • Przemoc, agresja

Jeżeli sąd ustali jednego małżonka za winnego, druga strona dostaje prawo domagania się alimentów, jednak nie musi z niego korzystać. Rozwód z orzeczeniem o winie – konsekwencje mogą być przykre. Dlatego warto być dobrze przygotowanym, niezależnie od tego czy jesteśmy stroną pozwaną, czy pozywającą. Ważne jest, żeby pomógł Ci adwokat — Rozwody Warszawa.

 

Żeby doszło do jednoznacznej oceny winy któregoś z małżonków, drugi musi przedstawić potwierdzające to dowody. Mogą to być zeznania świadków, korespondencje elektroniczne lub dokumenty. Nie każdy dowód może zostać uznany za wartościowy i wnoszący coś do sprawy. Przykładowo opinia sąsiadki, która posiada zasłyszane informacje.

Sprawy rozwodowe nie należą do najmilszych, natomiast niekiedy trzeba przez to przejść. Podstawą rozwodów jest dobry adwokat rozwody. Warszawa to miejsce, gdzie jest wiele kancelarii oferujących usługi związane ze sprawami rozwodowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *